ukrain russian     

Slider

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Z uwagi na obecną sytuację, Prezydium, po raz pierwszy od czasu powstania Związku, obradowało zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej synchroniczny kontakt online.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium w składzie: prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ, rektor PWSZ w Gnieźnie i zastępca przewodniczącego ZWPUZ, prof. Maciej Pietrzak, rektor PWSZ w Lesznie, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, rektor PUSS w Pile oraz dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, rektor PWSZ w Kaliszu. Tematem rozmów była m.in. realizacja wspólnego programu wymiany studentów i pracowników POMOST, utworzenie Wydawnictwa ZWPUZ oraz bieżące sprawy organizacyjne.

J. Kamińska, M. Sierakowska

posiedzenie ZWPUZ