ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Około 450 wniosków o różne rodzaje stypendiów złożyli studenci wszystkich kierunków naszej uczelni. Kto jeszcze tego nie zrobił, a spełnia kryteria, niech nie zwleka. Podania przyjmowane będą (w zasadzie) do 23 października.  Tylko o samo stypendium rektora wpłynęło do tej pory ponad 250 podań. Może się o nie starać każdy...

Kierunek wychowanie fizyczne, prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. W swojej uchwale w tej sprawie komisja stwierdza, że „proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie umożliwia studentom kierunku wychowanie fizycznej osiągnięcie...

„Mens sana in corpore sano” – powiedział Juwenalis, starorzymski poeta, co oznacza mniej więcej „W zdrowym ciele zdrowy duch”, a właściwie „umysł”. Nie wiemy, czy Juwenalis ćwiczył lub uprawiał jakiś sport, ale my – ćwiczmy! Można do tego wykorzystać m.in. uczelnianą siłownię, która w nowej odsłonie ruszy jak tylko koronawirus...

Średnia ocena dla wykładowców PWSZ w Koninie na wszystkich kierunkach za zeszły rok akademicki to 4,57. Tak ocenili ich studenci w ankietach oceny nauczyciela. Dzięki tym ankietom mogą mieć wpływ na to jak wyglądają zajęcia. Od kilku lat co semestr zachęcamy wszystkich studentów, by z skorzystali z tego instrumentu. O...

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która otwiera nową kadencję w PWSZ w Koninie, ze względu na obostrzenia sanitarne odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka przy wyjątkowo nielicznej widowni. Jednak kto chciał, mógł na żywo obserwować ją na uczelnianym profilu na Facebooku. Przebieg uroczystości nie uległ jednak żadnym zmianom. Władze...