ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Kolejna edycja Akademii Młodej Przedsiębiorczości za nami. Jej cel od lat jest ten sam - upowszechnianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz lokalnego rozwoju gospodarczego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Finał Akademii Młodej Przedsiębiorczości wraz z konkursem odbył się 2 grudnia br. Podczas Akademii studenci brali udział w wykładach...

126 studentów otrzymało stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez rektora prof. Mirosława Pawlaka odbyła się 26 listopada 2019 r. w sali im. prof. Antoniego Sobczaka. Stypendia otrzymało dziewięć procent studentów na 17 kierunkach, którzy uzyskali za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen oraz wykazali się osiągnięciami...

O niżu demograficznym i malejącym współczynniku skolaryzacji, finansowaniu publicznych uczelni zawodowych, działalności naukowej uczelni zawodowych i wielu innych zagadnieniach dyskutowali uczestnicy narady „Aktualne problemy i wyzwania rozwoju publicznych uczelni zawodowych”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor...

IV konferencja naukowa pod hasłem Zbliżenia połączyła w dniach 19-20.11 br. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  37 specjalistów języka i literatury z całego kraju. W ciągu dwóch dni mogliśmy wysłuchać siedmiu doskonałych wykładów plenarnych, autorytetów liczących się w kraju i za granicą, oraz poznać nowe perspektywy badawcze 30 prelegentów...

30 października br. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się drugie posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele uczelni z Konina, Leszna, Gniezna, Kalisza i Piły. Spotkaniu przewodniczył rektor PWSZ w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący Związku, w Prezydium zasiedli również...