ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

W  związku  z uroczystością  Inauguracji  Roku  Akademickiego  2020/2021 w dniu 6 października 2020 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ustanowił dla studentów i nauczycieli  akademickich  PWSZ w Koninie godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 10:30 do godz. 13:00. Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 1 października 2020 r....

Studia podyplomowe to forma kształcenia, którą PWSZ w Koninie prowadzi niemal od początku swojej działalności. Wśród nich często pojawiają się kierunki o nowym zakresie tematycznym, dające wiedzę, umiejętności i poświadczone certyfikatem kwalifikacje. Już 3 października rusza I edycja studiów podyplomowych – inspektor ochrony danych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla kandydatów...

Najpierw karnie ustawili się w kolejce do dezynfekcji rąk, a potem pierwszy raz jako (już prawie) studenci zasiedli w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka. Przyjęci na pierwszy rok studiów w PWSZ w Koninie wzięli udział w Dniu Adaptacyjnym. Takie spotkanie jest rodzajem nieoficjalnego, bo jeszcze przed inauguracją roku akademickiego i...

Nasi studenci kierunków technicznych będą mogli prowadzić badania naukowe na autobusach o napędzie hybrydowym, elektrycznym, a nawet wodorowym. A wszystko dzięki umowie, którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała właśnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie. Współpraca obejmuje organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych, a więc wykładów, seminariów, konferencji, studiów podyplomowych,...

Możliwości współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego były jednym z wątków spotkania „Kształcenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej”, które zorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (CWRKDiZ). – Celem tego spotkania była analiza kluczowych problemów regionu konińskiego dotyczących kształcenia zawodowego, potrzeb...