ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie serdecznie zaprasza na Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa).  o godz. 16:00 w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie (Morzysław). Bezpośrednio...

„Bardzo zależy mi na tym programie [Erasmus+] i moim największym marzeniem jest się na niego dostać”.  To cytat z wiadomości, którą otrzymała kilka dni temu koordynator ds. współpracy międzynarodowej, a jej autorką jest studentka PWSZ w Koninie. Jak widać, potrzeba realizacji marzeń jest wielka, dlatego nie wszyscy, mimo obostrzeń, rezygnują...

Senat PWSZ w Koninie na kadencję 2020-2024 miał już swoje pierwsze posiedzenie. Spotkanie odbyło się 15 września. Dr hab. Artur Zimny, przewodniczący senatu i rektor PWSZ w Koninie, przedstawił członkom powołanego w czerwcu tego roku senatu jego kompetencje wynikające z najnowszej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przypomniał, że...

Organizacja działalności dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 Wykłady Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie wykładów w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni lub asynchronicznej). Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne (ćwiczenia,...

Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes fundacji PODAJ DALEJ złożyła podziękowanie w imieniu dzieci i ich rodziców absolwentom naszej uczelni. Dzięki wsparciu finansowym przekazanym podczas tegorocznych Absolutoriów zorganizowane zostały kolonie letnie dla Małych Odkrywców.   Cieszymy się, że nasi absolwenci przyczynili się do spełnienia marzeń podopiecznych Fundacji PODAJ DALEJ. ...