ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Dobot to mały robot dydaktyczny, który służy do nauki programowania i obsługi robotów. Nasi studenci kierunku automatyka i robotyka mają do dyspozycji trzy takie urządzenia. Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki z Katedry Nauk Technicznych PWSZ w Koninie zapewnia, że są bardzo przyjazne użytkownikowi niezależnie od jego doświadczenia z robotami....

Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja i wiele innych to kraje, do których studenci i tegoroczni absolwenci mogą wyjechać na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+. Pandemia jest pewnym ograniczeniem, ale nie wyklucza takiej możliwości. Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Zachęcamy! ...

PWSZ w Koninie prowadzi w tym roku rekrutację na 16 kierunkach I stopnia oraz 5 kierunkach II stopnia. Cieszy nas, że jesteśmy wybierani jako miejsce zdobycia wyższego wykształcenia, ale chcemy również wiedzieć, dlaczego. Pytamy więc o to w kandydatów w specjalnej ankiecie internetowej. Co prawda, do ostatecznych wyników naboru jak...

Dr hab. Dariusz Surowik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, został przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Natomiast na skarbnika wybrano dr. hab. Artura Zimnego, rektora PWSZ w Koninie. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) zrzesza obecnie 32 rektorów tego typu szkół. Ma na celu ich współpracę,...

Tegoroczne absolutoria odbyły się 25 i 26 lipca. W sobotę 25 lipca z Uczelnią pożegnali się studenci ostatnich lat kierunków: dietetyka i wychowanie fizyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu) oraz filologia, bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogika (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). Z kolei w niedzielę 26 lipca – kosmetologia i pielęgniarstwo (Wydział...