ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wręczył 30 czerwca listy gratulacyjne i statuetki tym studentom, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyróżnili się aktywnością na rzecz uczelni. Studentów nagrodzono za działalność naukową, artystyczną, w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także zaangażowanie na rzecz promocji uczelni, współpracy z...

23 czerwca 2020 roku Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – po raz pierwszy od czasu ogłoszenia pandemii – obradował w murach Uczelni. Posiedzenie Senatu było doskonałą okazją do złożenia gratulacji rektorowi-elektowi, dr. hab. Arturowi Zimnemu, prof. PWSZ w Koninie. Życzenia w imieniu społeczności akademickiej oraz własnym złożył przewodniczący...

Wręczenie wyróżnień Rektora 2019/2020 odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Auli przy ul. Przyjaźni 1. Listy gratulacyjne Rektora PWSZ w Koninie oraz statuetki przyznawane są studentom za szczególną działalność na rzecz Uczelni.           ...

Dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, obecny prorektor ds. kształcenia, będzie od września rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zastąpi na tym stanowisku prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, który kieruje Uczelnią od 2011 roku. Wybory w PWSZ w Koninie odbyły się w dniu 16 czerwca br. Dr...

Tym razem, zamiast wykładu w tradycyjnej formie, proponujemy Państwu obejrzenie wywiadu, którego udzielił dla studentów Bond University w Gold Coast w Australii rektor naszej uczelni prof. Mirosław Pawlak. W rozmowie, przeprowadzonej w języku angielskim, prof. Pawlak przedstawia między innymi kształcenie językowe w Polsce na różnych etapach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem...