ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wiele potrzeba wysiłku, pomysłów, namysłu i badań, by stworzyć spójną politykę, dzięki której stworzy się lub przekształci markę określonej firmy i jej produktów. Chodzi nie tylko o ładne opakowania i szeroką reklamę, ale umiejętne dobranie wartości, do których firma będzie się odwoływała, by zachęcić...

Nawet jeśli nie oszczędzamy pieniędzy (choć większość z nas to robi z różnych powodów), to oszczędzamy co innego, choćby zdrowie, wysiłek i czas. Oszczędzamy, a więc poddajemy podstawowemu zadaniu ekonomii, czyli umiejętnemu gospodarowaniu w zgodzie z zasadą „maksimum efektywności przy minimum wysiłku”. Tym wprowadzeniem zdradzamy trochę, co kryje się za...

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie jak wszystkie tego typu placówki w „czasach zarazy” jest w bardzo trudnym położeniu. Dlatego zarządzający, pracownicy i wolontariusze, wśród których są pracownicy i studenci PWSZ w Koninie, proszą o pomoc finansową. W DPS w Strzałkowie mieszka 130 dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. U większości zdiagnozowano...

Nim medycyna osiągnęła poziom, jaki obecnie znamy, ludzie zdani byli na praktyki szamanów i kapłanów, które w najlepszym przypadku teraz wzbudzają śmiech, o ile nie grozę. Nie brakowało jednak tych, którzy naprawdę chcieli pomagać cierpiącym. Początkowo wiedza medyczna była niezwykle uboga. Pomagania uczono się przez doświadczenie, z którego zresztą korzystamy...

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że podpisałem dzisiaj zarządzenia regulujące przeprowadzenie egzaminów dyplomowych oraz realizowanie praktyk zawodowych w systemie zdalnym. Zachęcam do zapoznania się z treścią wydanych zarządzeń. Zarządzenie nr 33/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem...