ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

‒ Kreatywność nie jest swobodną niekontrolowaną twórczością. To element mądrego, ukierunkowanego procesu ‒ mówi autorka wykładu, dr Magdalena Bartczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie. Jej zdaniem, jeśli mamy być w biznesie skuteczni, musimy działać procesowo. Bo sama kreatywność, bez wsparcia innymi działaniami i pracą, to za...

W związku z zawieszeniem do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni, wydałem zarządzenie określające szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji działalności dydaktycznej. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych: 1) zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do realizowania wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 2)...

Dzięki wynalazkowi pewnego Polaka krzem stał się podstawą wszelkich mikrosystemów, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną gospodarkę, ale i nasze codzienne życie. Polityka sprawiła, że nazwisko i zasługi prof. Jana Czochralskiego zostało wymazane z życia publicznego na wiele dziesiątków lat. Za to w 1954 r., czyli rok po jego śmierci,...

Czy istnieje coś takiego jak ekonomia językowa? Istnieje ‒ zapewnia dr hab. Marta Woźnicka, prof. PWSZ w Koninie, germanistka, pracownik dydaktyczny Katedry Badań nad Językiem i Komunikacją PWSZ w Koninie, i przyznaje, że najczęściej wynika ona z lenistwa. Autorka wykładu „Przyczyny zmian językowych” wyjaśnia również, skąd się biorą błędy językowe...

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych ze względu na zagrożenie epidemiczne, wstrzymuję pobieranie czesnego za studia niestacjonarne oraz podyplomowe w PWSZ w Koninie do czasu ponownego ich uruchomienia. Ponadto informuję, że studenci, którzy opuścili na ten okres nasze domy studenckie, nie muszą wnosić opłat za korzystanie z nich. Płatności za...