ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Dziś trochę filozofii. Filozofii, od której nie uciekniemy, choć na co dzień większości z nas wydaje się niepotrzebna, a nawet komplikująca życie. Ileż razy słyszeliśmy "nie filozofuj"… A jednocześnie każdy z nas nie raz zastanawiał się nad sensem, a więc celem wielu rzeczy lub spraw niekoniecznie wielkich, lecz małych, codziennych…...

W związku z nasilającym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów, podjąłem decyzję o wdrożeniu dalszych działań profilaktycznych. Najważniejsze z nich to: 1) zawieszenie posiedzeń organów kolegialnych (Senatu, Rady Uczelni) oraz gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu PWSZ w Koninie oraz innych aktów...

Szanowni Państwo, doszedłem do wniosku, że w tych niełatwych czasach wszystkim nam, jako wspólnocie akademickiej, potrzeba czegoś więcej niż tylko kolejnych, niezwykle zresztą ważnych, komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego i wprowadzanych w związku z nimi procedur. Dlatego też zwróciłem się z prośbą do dziekanów, by zachęcili nauczycieli akademickich do nagrania krótkich...

W związku z nasilającym się zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, podjąłem jednak decyzję o ZAWIESZENIU do 25 marca 2020 r. wyjazdów służbowych, udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych, mobilności międzynarodowej pracowników, studentów i gości. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań związanych...

W związku z rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, podjąłem decyzję o wdrożeniu następujących działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w Uczelni: 1) zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych (w tym egzaminów) prowadzonych w Uczelni na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w okresie od 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020r.; ...