ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

W dniu 22 stycznia br. o godz. 10:00 w konińskim hotelu „Pałacyk” odbędzie się spotkanie z ekspertami z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej, którzy chcą dowiedzieć się więcej w zakresie: aspektów ochrony danych w handlu transgranicznym (m.in. w e-commerce), roli osób sprawujących funkcję koordynatora...

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne. Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu. Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 r. poprzez stronę https://pr.easypromosapp.com/p/883663. Poniżej krótka informacja o konkursie. Od chwili...

Dzięki zwycięstwu w konkursie dotyczącym promocji gospodarczej i kulturalnej miasta Konina, który był ostatnim etapem Akademii Młodej Przedsiębiorczości (edycja VII), mieliśmy okazję uczestniczyć w dniach 9-10 grudnia br. w szkoleniu pt. „Zarządzanie stresem i emocjami” zorganizowanym w Warszawie przez firmę BERNDSON. Podczas pierwszego dnia szkolenia poruszyliśmy ważne zagadnienia, takie jak...

Prof. dr hab Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, w dniach 11-14 grudnia br. odbył wizytę obejmującą monitorowanie przebiegu realizacji umowy bilateralnej z Eötvös Loránd University w Budapeszcie. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+. Rozmowy z przedstawicielami uczelni na Węgrzech dotyczyły m.in. omówienia bieżącej współpracy oraz sposobów poszerzenia zakresu...