ukrain russian     

Slider

Uczelniana Komisja Wyborcza

 • Uchwała nr 1/2015 w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
 • Uchwała nr 2/2015 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia wyborów w roku 2015
  Załączniki:
  Wzory kart zgłaszania kandydatów na członków Kolegium Elektorów Uczelni, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, do organów jednoosobowych oraz do organów kolegialnych:
  załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni
  załącznik nr 2 - karta zgłoszenia kandydatów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów Uczelni
  załącznik nr 3 - karta zgłoszenia kandydata na Rektora
  załącznik nr 4 - karta zgłoszenia kandydata na Prorektora ds. Rozwoju i Promocji
  załącznik nr 4 - karta zgłoszenia kandydata na Prorektora ds. Kształcenia
  załącznik nr 5 - karta zgłoszenia kandydata na Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego
  załącznik nr 5 - karta zgłoszenia kandydata na Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
  załącznik nr 5 - karta zgłoszenia kandydata na Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
  załącznik nr 6 - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego
  załącznik nr 6 - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
  załącznik nr 6 - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
  załącznik nr 7 - karta zgłoszenia kandydata do Senatu
  załącznik nr 7 - karta zgłoszenia kandydata do Konwentu
  załącznik nr 7 - karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału
  Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  Oświadczenie lustracyjne
 • Uchwała nr 3/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
 • Uchwała nr 4/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni
 • Uchwała nr 5/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Konwentu Uczelni
 • Uchwała nr 6/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Senatu Uczelni
 • Uchwała nr 7/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów
 • Uchwała nr 8/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rad Wydziałów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 9/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
 • Uchwała nr 10/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 11/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 12/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 13/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora
 • Uchwała nr 14/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 15/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 16/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 17/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 18/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 19/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 20/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 21/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 22/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 23/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 24/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 25/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 26/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 27/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 28/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 29/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 30/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 31/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 32/2015 w sprawie ogłoszenia kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 33/2015 w sprawie dokonania wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 34/2015 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 35/2015 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Dziekanów Wydziałów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 36/2015 w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 37/2015 w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 38/2015 w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 39/2015 w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 40/2015 w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 42/2015 w sprawie uzupełnienia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
 • Uchwała nr 43/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Senatu Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 44/2015 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekanów Wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 45/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rad Wydziałów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
 • Uchwała nr 47/2015 w sprawie uzupełnienia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 48/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowek Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 49/2015 w sprawie uzupełniającego dokonania wyboru przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 50/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 51/2015 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 52/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 53/2015 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 54/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 55/2015 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 56/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 57/2015 w sprawie powtórzenia wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 58/2015 zmieniająca uchwałę nr 57/2015 w sprawie powtórzenia wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 59/2015 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 60/2015 w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych dla powołanego przez Rektora PWSZ w Koninie w kwietniu 2015 r. Wydziału Filologicznego
  Załączniki:
  załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydata do Wydziałowego Kolegium Elektorów
  załącznik nr 2 - karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału
  załącznik nr 3 - karta zgloszenia kandydata na Dziekana Wydzialu Filologicznego
 • Uchwała nr 61/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 • Uchwała nr 62/2015 w sprawie ustalenia list prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 63/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadajacych co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 64/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 65/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 66/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 67/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela Rady Wydziału Filologicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 68/2015 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 69/2015 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Dziekana Wydziału Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 70/2015 w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 71/2015 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 72/2015 w sprawie kalendarza czynności wyborczych w roku 2015
  Załącznik:
  załącznik - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Filologicznego
 • Uchwała nr 73/2015 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
   
 • Uchwała nr 1/2016 w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza uzupełniających czynności wyborczych
  Załączniki:
  załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Filologicznego
  załącznik nr 2 - karta zgłoszenia kandydata do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
  załącznik nr 3 - karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
  załącznik nr 4 - karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
  załącznik nr 5 - oświadczenie lustracyjne
  załącznik nr 6 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • Uchwała nr 2/2016 w sprawie uzupełnienia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych
  Załącznik:
  załącznik - karta zgłoszenia kandydata do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego
 • Uchwała nr 3/2016 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 4/2016 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego
 • Uchwała nr 5/2016 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 6/2016 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Uchwała nr 7/2016 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora
 • Uchwała nr 8/2016 w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
 • Uchwała nr 9/2016 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 10/2016 w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 64/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2015 - SPROSTOWANIE DOTYCZY UCHWAŁY ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: images/pl/1/1167/wybory
 • Uchwała nr 11/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 12/2016 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 13/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 14/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 15/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 16/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 17/2016 w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyborów uzupełniających
  Załącznik:
  załącznik - karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału
 • Uchwała nr 19/2016 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 20/2016 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 21/2016 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 22/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 23/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 24/2016 w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Technicznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
   
 • Uchwała nr 1/2017 w sprawie kalendarza czynności wyborczych w roku 2017
  Załączniki:
  załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydata na Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej
  załącznik nr 2 - oświadczenie lustracyjne
 • Uchwała nr 2/2017 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 3/2017 w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
   
 • Uchwała nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia kalendarza czynności wyborczych i wyborów uzupełniających
  Załącznik:
  załącznik - karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału
 • Uchwała nr 2/2018 w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 3/2018 w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie