ukrain russian     

Slider

Uchwała nr 377/VI/XI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (nauczyciela akademickiego)
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim)
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (studenta)

Uchwała nr 381/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i wyboru jej przewodniczącego

Uchwała nr 382/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rektora przez kandydata na stanowisko REKTORA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 1/2019 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020.
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Uchwała zmieniona uchwałą nr 6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w zakresie składania oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata
Karta zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata.
Karta zgłoszenia kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Uchwała nr 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni

Uchwała nr 8/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020

Uchwała nr 9/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania

Wzór karty do głosowania

Uchwała nr 10/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni w poszczególnych grupach pracowników

Uchwała nr 11/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora i Senatu.

Uchwała nr 392/VI/III/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów

Uchwała nr 12/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wznowienia czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora i przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz określenia nowych terminów czynności wyborczych

Nowe terminy czynności wyborczych w PWSZ w Koninie

Regulamin zdalnych zebrań wyborczych i glosowania w PWSZ w Koninie

Uchwała nr 13/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata

Karta zgłoszenia kandydata do Senatu PWSZ w Koninie

Oświadczenie kandydata do Senatu PWSZ w Koninie

Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez kandydata do Senatu PWSZ w Koninie

Uchwała nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 15/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 16/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków Senatu

Uchwała nr 17/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uczelni w poszczególnych grupach pracowników

Uchwała nr 18/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminów czynności wyborczych oraz regulaminu zdalnych zebrań wyborczych i głosowania w celu uzupełnienia składu Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Terminy czynności wyborczych w PWSZ w Koninie w celu uzupełnienia składu Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Regulamin zdalnych zebrań wyborczych i głosowania w celu uzupełniania składu Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Uchwała nr 19/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata

Karta zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Oświadczenie kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 20/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonego kandydata do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Uchwała nr 21/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora