ukrain russian     

Slider

 

ZiIP

Studia II stopnia

Specjalności:

  • transport i logistyka produkcji,
  • zarządzanie infrastrukturą techniczną,
  • przygotowanie i organizacja produkcji NOWOŚĆ

 

Perspektywy zatrudnienia:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji,
  • w jednostkach projektowych i doradczych,
  • w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania.